Działka pod zabudowę – na co warto zwrócić uwagę

0
142
Działka pod zabudowę

Kiedy już zdecydujemy się na budowę domu, bardzo ważną kwestią pozostaje wybór miejsca, na którym budynek zostanie wzniesiony. Działka pod zabudowę jest nie mniej istotna, co projekt budowlany. Jej wybór musi zostać dobrze przemyślany i przeanalizowany. Warto zastanowić się nad wszystkimi argumentami za i przeciw. Decyzja podejmowana jest na lata i skutkować może poważnymi konsekwencjami.

Zależnie od tego, gdzie zlokalizowana będzie działka pod zabudowę oraz jakimi cechami będzie się charakteryzować zupełnie odmienny może być komfort i sposób jej użytkowania. Poniżej postaram się przedstawić najistotniejsze cechy działki, jakie należy wziąć pod uwagę, by zakup nieruchomości okazał się udany.

Zapisy księgi wieczystej

Jeśli znajdziesz działkę, której kupnem będziesz zainteresowany, w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić stan prawny nieruchomości. W zapisach księgi wieczystej znajdziesz informacje, czyją własnością jest działka pod zabudowę, czy ustanowione zostały na niej służebności oraz prawa na rzecz osób trzecich, a także, czy jej hipoteka jest wolna, czy też obciążona.

Księgę wieczystą nieruchomości możesz sprawdzić, nawet nie będąc jej właścicielem. W celu należy wybrać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości.

Działka pod zabudowę, a może nie

Dobrą praktyką jest też udanie się do wydziału architektury urzędu gminy, gdzie będzie można sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, a jeśli nie został on ustanowiony – studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z tych dokumentów dowiesz się, jakie jest przeznaczenie terenu, na którym znajduje się działka pod zabudowę, sprawdzisz przeznaczenie obszarów sąsiadujących z nieruchomością oraz uzyskasz informację, czy może powstawać na niej zabudowa, a jeśli tak to jaka. Zaznajomisz się też z ograniczeniami i wymogami, jakie obowiązują na danym terenie, a mianowicie:

  • minimalna powierzchnia działki budowlanej,
  • minimalna powierzchnia biologicznie czynna,
  • linia zabudowy,
  • wytyczne dotyczące wielkości, konstrukcji oraz kolorystyki budynku.

Uzyskasz też informacje, czy działka leży na obszarze objętym ochroną oraz jakie ewentualne ograniczenia dla jej użytkowania mogą z tego wynikać.

Rodzaj gruntów

Zanim zapadnie ostateczna decyzja o zakupie nieruchomości, warto odwiedzić też wydział geodezji właściwy ze względu na lokalizację działki. Dowiesz się tam, jaki jest rodzaj gruntów, na których leży działka oraz czy wymagane są w związku z tym jakieś działania, zanim rozpoczęta zostanie budowa (przykładowo grunty rolne wymagają wyłączenia działki z produkcji rolnej).

Działka pod zabudowę mogła zostać objęta przez właściciela badaniami geotechnicznymi gruntów. Warto zapytać o to przed dokonaniem transakcji. Jeśli badania takie nie były wykonywane, za zgodą właściciela można je zrobić na własny koszt. Dowiesz się z nich, jaki jest poziom wód gruntowych oraz rodzaje warstw gruntów wraz z ich głębokościami zalegania i grubościami. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy warto wybierać projekt domu podpiwniczonego (przy wysokim poziomie wód gruntowych jest to nie zalecane) oraz czy budowa na danym terenie nie spowoduje znacznego podniesienia kosztów inwestycji (nieodpowiednie gleby mogą wymagać podjęcia dodatkowych prac, które wzmocnią konstrukcję).

Wymienione wyżej informacje warto uzyskać jeszcze przed dokonaniem transakcji zakupu. Jeśli tego nie zrobimy, już po fakcie może okazać się, że domu nie będzie można wybudować na danym terenie lub koszt jego budowy będzie znacznie wyższy, niż pierwotnie zakładano. Przezorność nakazuje też dowiedzieć się, czy działka pod zabudowę jest uzbrojona (jeśli nie, to jaki będzie koszt uzbrojenia) oraz sprawdzić dostęp do dróg publicznych. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek w przyszłości.

 
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge